Stämningen i klassen

Lektionerna i livsåskådningskunskap skall på sätt och vis fungera som en vagga för eleven. I vaggan skall det vara rogivande och avslappnat, men den skall ändå ha en aktiverande inverkan på eleverna. Man behöver inte uträtta några svåra saker, men hjärnan arbetar ändå aktivt. Läraren betonar jämlikheten mellan eleverna: alla skall ha möjlighet att delta. Eleverna handleds i att lyssna på varandra och att respektera varandra. Barn är ibland stressade och oroliga. Då är det viktigt att få dem att lugna ner sig med en historia eller genom lugnt, öppet och avstressande arbete. Fysiska avslappningsövningar, musik och olika fantasiövningar har en avslappnande inverkan.

Text: Satu Honkala, Kimmo Sundström ja Ritva Tuominen. Översättning : Jessica Vikfors.