Studiebesök

Det är önskvärt att också nybörjargruppens elever i livsåskådningskunskap skall kunna öva sig i att utforska olika fenomen med hjälp av t.ex. studiebesök. Om det i samma grupp finns äldre elever, är det lättare att genomföra ett studiebesök, även om det kräver mer separata förberedelser.

Platser för studiebesök och studieobjekt som lämpar sig för yngre elever är t.ex.:

  • platser i skolans närmiljö, särskilt den omgivande naturen
  • en konstutställning, där man väljer ut några verk att se på
  • en resa i fantasin med hjälp av en bok, en saga eller en film
  • museer, där de föremål som skall ses begränsas till några få
  • inrättningar och arbetsplatser (posten, banken, polisen, kommunhuset osv.
  • föremål som eleverna tagit med sig till klassen.

Ett lyckat studiebesök fungerar som källmaterial för det ämne som skall behandlas. Det ger eleverna en möjlighet att göra observationer, dokumentera dem och fundera på dem då ämnet tas upp i skolan. För att detta skall vara möjligt, bör besöket förberedas väl, och besöket begränsas så att man antingen bekantar sig med endast en liten del av de föremål som finns eller så att man koncentrerar sig bara på vissa frågor. Det vanligaste problemet vid studiebesök är just att de blir för omfattande: man plöjer igenom en hel utställning eller ett helt museum, i värsta fall med en för svårförståelig guide, och koncentrerar sig inte på något särskilt.

Lämpliga sätt för yngre elever att dokumentera det de har upplevt är att rita, måla, berätta och spela in på band, dokumentera med digitalkamera samt skaffa provbitar, minnesföremål eller broschyrer som ryms i fickan. Att fylla i ett kompendium som läraren har utarbetat går inte så bra under en utfärd, eftersom händerna inte räcker till för penna, gummi, papper och underlägg att skriva på.

Text: Satu Honkala, Kimmo Sundström ja Ritva Tuominen. Översättning : Jessica Vikfors.