Livsåskådningskunskap – ett tvärvetenskapligt läroämne

Livsåskådningskunskap baserar sig på flera olika vetenskaper. Lärare i livsåskådningskunskap blir man genom att fördjupa sig i filosofi, kulturantropologi och religionsvetenskap. Själva läroämnet tangerar och drar också nytta av sociologi och etnologi, samt för skolämnenas del av åtminstone litteratur, historia, natur- och miljökunskap, psykologi samt konstämnena. I grunderna för läroplanen för gymnasiet har denna tvärvetenskaplighet för skolans del beskrivits på följande vis:

I livsåskådningskunskapen märks tvärvetenskapligheten både på undervisningsmålen och i den praktiska undervisningen. I målen betonas att frågors åskådningsmässiga dimension skall iakttas, att en världsbild som baserar sig på god allmänbildning skall uppstå samt att eleverna skall få träning i etiskt tänkande. De kunskaper som eleverna får inom andra läroämnen kan både vara föremål för en etisk diskussion under lektionerna i livsåskådningskunskap och utgöra ett stöd för denna diskussion. Samtidigt kan man inom undervisningen i livsåskådningskunskap – beroende på ämnesområdet – använda olika arbetsmetoder som är typiska för olika läroämnen. Utgångspunkten för undervisningen och de mål som skall utvärderas beskrivs väl i läroplansgrunderna för gymnasiet:

Filosofi är en central vetenskap för livsåskådningskunskap. Även tillsammans med yngre elever kan man både filosofera och diskutera vad filosofi är och hur man redan i antikens Grekland började fundera på många intressanta frågor.

Text: Satu Honkala, Kimmo Sundström ja Ritva Tuominen. Översättning : Jessica Vikfors.