Aristoteles

Platons mest begåvade elev var Aristoteles. Han hade en annan åsikt om världens verkliga natur än sin lärare. Aristoteles trodde att vi kan få pålitlig information genom att studera fenomenen i den synliga världen och genom att jämföra hur olika människor valt att leva sina liv.

Aristoteles skrev verk om zoologi, botanik och universums naturlagar. Han forskade kring stjärnorna och skrev böcker om retorik och poesi. Genom detta lade han grunden till olika vetenskaper. Eftervärlden har haft störst nytta av forskningsarbetena om Platons resonemang kring förmågan att tänka. Aristoteles undersökte noggrant hur man kan framställa logiska slutsatser. Denna lära kallas logik.

Aristoteles grundade en skola vid namn Lykeion, som i likhet med Platons Akademi fortsatte sin verksamhet efter sin grundares död. Aristoteles naturvetenskap och filosofi påverkade förutom det antika Grekland och Rom också det senare europeiska tänkandet.

Text: Satu Honkala, Kimmo Sundström ja Ritva Tuominen. Översättning : Jessica Vikfors.