Männens agora

Männens liv var koncentrerat till platser utanför hemmet, det vill säga till torgen och de öppna platserna. Här fattades beslut i gemensamma frågor, skipades rättvisa och gjordes affärer. Skolorna, dvs. talarnas och filosofernas föreläsningar hölls vanligen utomhus. Det har sagts att den grekiska kulturen baserar sig på ett gynnsamt klimat, som gjorde friluftslivet, mötena och diskussionerna möjliga.

De fria männens tid gick åt till att sköta stadens ärenden och de egna markerna. Handelsmännen skötte sina affärer. När männen vid sidan av sina skyldigheter hade extra tid över, samlades de för idrottstävlingar och fester för att njuta av musik, professionella danserskors framträdanden och diskussioner.

Den frie mannen ansåg att fysiskt kroppsarbete inte var lämpligt för hans anseende, utan det var slavarnas uppgift att slita. Å andra sidan var stadens fattiga tvungna att slita, även om de också var fria. Handelsmannens yrke var inte särskilt ansett, även om sjöfarten och handeln var viktiga i Grekland. Det enda ansedda fysiska arbetet var den självständiga bondens arbete.

Text: Satu Honkala, Kimmo Sundström ja Ritva Tuominen. Översättning : Jessica Vikfors.