Länkar och litteratur - livsåskådningskunskap

Feto ry Organisationen för lärare i livsåskådningskunskap har sin webbsida på denna adress. Här finns allmän information om läroämnet samt bl.a. studiehelheter som eleverna har gjort upp.

Unesco-samarbetsskolorna i Finland  Webbsidan innehåller material för undervisning om världsarv och människorättsfostran.

Material om FN-förbundets verksamhet, bl.a. hållbar utveckling, barns rättigheter.

Rikligt med material om människorättsfostran Bakgrundsmaterial för lärare.

Finska humanistförbundets samlade material. Humanistförbundet vill främja fri diskussion och filosoferande kring olika världsåskådningar. Samtidigt lyfter förbundet fram åsikter som representerar dem som inte hör till något religionssamfund. Förbundet strävar efter att främja jämlikheten mellan olika åskådningar och för fram humanistiska seder och bruk.

Vapaa-ajattelijain liitto ry (fi) Fritänkarnas förbund, är en intresse-, rättsskydds- och kulturorganisation för icke-troende människor.

Pro-Ceremonier är ett servicecentrum som har grundats av finska civilsamfund och som verkar på non profit-bas. Centret erbjuder tjänster och information om tillställningar för familjer som inte hör till något religionssamfund.

Filosofiaa lapsille -oppimateriaalia
(IAPC, The Institute for The Advancement of Philosophy for Children, fråga Feto ry (finns på finska)

Nukkesairaala (The Doll House)
- barns tänkande

Elfie - ”Getting Our Thoughts Together”,
 - frågor och kunskapshämtning

Kim ja Jonna (Kio and Gus) -”Wondering at the World”
- naturvetenskapliga frågor 

Pixie - ”Looking for Meaning”
- textförståelse, begreppsbildning m.m.

Harri - ”Philosophical Inquiry”
- Tänkandet och dess filosofiska 

Liisa - ”Ethical Inquiry”
- etiska frågor

Suki - ”Writing: How and Why”
- skrivandet, konst

Mark - ”Social Inquiry”
- lag och rättvisa

Tänkande
Karlsson - Riihelä 1991: Ajattelu alkaa ihmetyksestä. VAPK.
Karlsson - Riihelä 1991: Aikakortit. VAPK.
Lipman 1993: Thinking Children and Education. Cambridge University Press.
Lipman 1991: Thinking in Education. Cambridge University Press.
(Lipmanin teokset tilattavissa osoitteesta I.A.P.C. Order Department, Montclair State College, Upper Montclair, N.J. 07043)
Mehtäläinen (toim.) 1992: Tiedollinen kasvatus ja ajattelun kehittäminen. VAPK.
Peruskoulun oppilasarviointityöryhmän muistio. Opetusministeriön työryhmien muistioita 4:1996, Yliopistopaino.

Text: Satu Honkala, Kimmo Sundström ja Ritva Tuominen. Översättning : Jessica Vikfors