Samarbetsinstanser för undervisningen

Naturliga samarbetspartner för undervisningen i livsåskådningskunskap är platser som lämpar sig för studiebesök och materialanskaffning, t.ex. museer och olika organisationer. Precis som inom andra läroämnen finns det en nationell ämnesorganisation som fungerar som förbindelselänk mellan lärarna. Feto ry (på finska), organisationen för lärare i filosofi och livsåskådningskunskap, bistår vid sidan av ämnesorganisationsverksamheten med tips på material och undervisning, och det finns också ett gemensamt diskussionsforum för lärarna på . Finlands humanistförbund rf och Vapaa-ajattelijat ry, fritänkarna, representerar åskådningen i många elevers hem och dessa har också en del material som kan användas som stöd i undervisningen. Via de lokala föreningarna kan man också få information om t.ex. gäster till lektionerna. Man kan också kontakta det närmaste universitetet och be nån studerande eller lärare komma berätta om ämnet livsåskådning.

Text: Satu Honkala, Kimmo Sundström ja Ritva Tuominen. Översättning : Jessica Vikfors