Studiehelheter och lektionstips- livsåskådningskunskap,

Undervisningshelheterna i detta material utgör en komplettering till stommen i läroplansgrunderna, där läroämnet har indelats i en helhet om en årsveckotimme per årskurs för årskurserna 1–5 och likaså kurser om en årsveckotimme för årskurserna 6–9. Den innehållsliga stomme som använts är ett sätt att omsätta läroplanen i praktiken. Läraren är dock bunden till kommunens och skolans läroplan. I detta material har undervisning om en veckotimme planerats för nybörjarklasserna.

I grunderna för läroplanen fastslås att följande punkter inom de fyra ämnesområdena skall tas upp:

Människorelationer och moralisk tillväxt
- Jag och de andra 
- Bra, rätt och fel 
Självkännedom och kulturidentitet
- Vem är jag och vad kan jag?
- Jag växer och utvecklas
Samhället och mänskliga rättigheter
- Mitt hem
- I skolan

 Människan och världen
- Natur och miljö
- Livets uppkomst och utveckling

I detta material presenteras för varje punkt en helhet på flera lektioner, där också de allmänna temaområdena i läroplanen beaktas.

Idéer för åk 1-5 (pdf)

Text: Satu Honkala, Kimmo Sundström ja Ritva Tuominen. Översättning : Jessica Vikfors.