Bra, rätt och fel

För lektionerna med teman som behandlar begrepp som "bra, rätt och fel" finns det stora mängder material. Att läsa sagor för klassen och att tillsammans fundera över de tankar som sagorna väcker är en bra inledning till att gå in på begreppen gott och ont. Man kan också tala om den förenklade beskrivning av gott och ont som finns i sagor och filmer.

I sagorna visar sig det onda ofta i en ful gestalt. Försök hitta undantag.

Bra, rätt och fel
  • Vad är gott och vad är ont i sagor, berättelser, filmer osv.?
  • Vad är bra i lekar, inom familjen, i skolan, i naturen osv.?
  • Hur skiljer man mellan rätt och fel?
  • Vad är godhet hos människan?
Text: Satu Honkala, Kimmo Sundström ja Ritva Tuominen. Översättning : Jessica Vikfors.