Flera kurser i en sammansatt klass

Om skolan har få elever som undervisas i livsåskådningskunskap, arrangeras undervisningen oftast i grupper med elever från flera årskurser. En sådan här grupps storlek bör helst inte överskrida den genomsnittliga storleken på sammansatta klasser överlag – redan tolv elever från tre eller fyra klasser är ett stort antal. I värsta fall kan det i samma grupp finnas elever från alla sex årskurser. En sådan här grupp, där det undervisas i minst tre kurser samtidigt, bör snarast vara ett tillfälligt arrangemang, och läraren är då tvungen att gallra ordentligt i läroplanen.

De allmänna målen för läroämnet är desamma för klasserna 1–5, och det är därför möjligt att hitta en fungerande lösning för gruppen. I olika kurser kan det finnas liknande temaområden, så att ett projekt kring ett sådant område kan ge någonting i utbyte till elever i alla åldrar. Om gruppen är mycket heterogen, bör läraren försöka hitta sådana arbetsmetoder som drar nytta av detta, eller som åtminstone skapar minst svårigheter. Läraren bör vara uppmärksam på hur gruppen fungerar, eftersom eleverna inte är vana vid grupper där eleverna är i olika åldrar. Diskussion och arbete i par eller i grupp måste tränas. Då arbetsmetoderna väljs bör gruppens sammansättning beaktas.

Text: Satu Honkala, Kimmo Sundström ja Ritva Tuominen. Översättning : Jessica Vikfors.