Mjukstart

 I flera skolor har religion, och därmed också livsåskådningskunskap, hört till de ämnen vars antal veckotimmar har reducerats under de första fem veckorna som mjukstarten varar. Om detta är brukligt i skolan, betyder det för nybörjargruppen i livsåskådningskunskap att läraren antingen under den ena eller möjligtvis under båda timmarna kan koncentrera sig på undervisningen i andra klass.

Om nybörjargruppen börjar fungera som normalt först efter mjukstarten, bör man särskilt fästa vikt vid att de nya eleverna känner sig välkomna i gruppen. Man bör reservera ordentligt med tid för lekar och uppgifter som har en främjande inverkan på gruppen, eftersom en fungerande grupp är en förutsättning för undervisningen.

Text: Satu Honkala, Kimmo Sundström ja Ritva Tuominen. Översättning : Jessica Vikfors.