Undervisning i livsåskådningskunskap

Då religionsfrihetslagen reformerades, förändrades religionsundervisningen till undervisning i den egna religionen, och vem som helst som har behörighet kan fungera som lärare. En lärare i evangelisk-luthersk religion behöver inte längre höra till kyrkan. Ingen kan dock tvingas att undervisa i religion om det strider mot ens samvete.

Eleven anvisas på ämbetets vägnar till rätt undervisningsgrupp. Medlemmar i evangelisk-lutherska kyrkan och ortodoxa kyrkan hänvisas till undervisning i den egna religionen.

Elever som inte hör till något religionssamfund hänvisas till undervisning i livsåskådningskunskap. De kan också på egen begäran delta i den allmänna religionsundervisningen.

Elever som hör till andra religionssamfund kan be om undervisning i den egna religionen (för detta krävs tre elever inom en utbildningsanordnares, vanligen en kommuns, område). Sådana elever kan också välja allmän religionsundervisning. Om dessa alternativ inte är aktuella, skall det ordnas ersättande undervisning för eleverna eller så kan de på begäran delta i undervisning i livsåskådningskunskap. I stället för ersättande undervisning kan de delta i undervisning som anordnas av det egna religionssamfundet. Ersättande undervisning eller undervisning i det egna samfundet utvärderas inte i elevens betyg, men bland tilläggsuppgifterna kan man anteckna hur timresurserna för den uteblivna åskådningsundervisningen har ersatts.

Också elever som inte tillhör något religionssamfund, men som har fått en sådan uppfostran eller har en sådan kulturell bakgrund som undervisningen motsvarar, kan delta i undervisning i egen religion.

Till vårdnadshavaren 1, ett exempel på ett meddelande som Helsingfors stads skolor skickat ut. 

Utövande av religion i skolan

Skolans verksamhet berörs av religions- och samvetsfriheten i grundlagen. Ingen är i skolan heller tvingad att delta i sådan religionsutövning som strider emot ens samvete, t.ex. gudstjänster, religiösa morgonsamlingar eller religiösa konserter. Utbildningsstyrelsen har utfärdat nationella anvisningar om detta.

Till vårdnadshavaren 2, ett exempel på ett meddelande som Helsingfors stads skolor skickat ut.

Text: Satu Honkala, Kimmo Sundström ja Ritva Tuominen. Översättning : Jessica Vikfors.