Gymnasiet

Gymnasiet skall ge de studerande färdighet att möta utmaningar i samhället och i omvärlden och förmåga att granska frågor ur olika synvinklar. De studerande skall vägledas till ansvarskännande medborgare som fullföljer sina skyldigheter i samhället och i arbetslivet i framtiden. Gymnasieundervisningen skall utveckla och stödja de studerandes självkännedom och deras mognad till vuxna människor samt sporra dem till livslångt lärande och ständig personlig utveckling.

Dessa sidor innehåller information, länkar och material kring vad som pågår inom gymnasiets utveckling, och som stöd för undervisningsarbetet. Specifikt material för alla läroämnen finns inte.

För koordineringen av gymnasieutbildningen ansvarar undervisningsrådet Pamela Granskog, tfn 029 533 31688, fornamn.efternamn(at)oph.fi

På gång: Gymnasieutbildningen

Modersmålsprovet i studentexamen förnyas

Hösten 2018 ordnas för första gången ett digitalt studentprov i modersmålet. Sektionen för modersmålet vid Studentexamensnämnden presenterar de allmänna riktlinjerna för provet.

Hur står det till med modersmålet i årskurs 9?

Två nya rapporter om lärresultaten i modersmål och litteratur från Nationella centret för utbildningsutvärdering

Anvisningarna för gymnasiediplomen år 2016-2017 är publicerade

Utbildningsstyrelsen har publicerat anvisningarna för gymnasiediplomen i konst- och färdighetsämnen för läsår 2016-2017. Anvisningarna för diplomet i huslig ekonomi, bildkonst, slöjd, gymnastik, media, musik, dans och teaterkonst finns tillgängliga på Edu.fi.

Publikationer (Oph.fi)

Publikationer som gäller gymnasiet
Alla gratis publikationer

Våra avgiftsbelagda publikationer hitttar du i Nätbokhandeln

Broschyrer

Församlingen som dagvårdens, skolans och läroinrättningarnas samarbetspart (Ev luth kyrkan i Finland)

Relaterat på Edu.fi

Gymnasiediplom
Lärresurser och sökmaskiner
IT i skolan

Relaterat på Vetamix

Abimix (studentexamensprov år 2005-2015, även hör- och textförståelse)

Se även

Studentexamensnämnden
Digabi - projektet för digtaliseringen av studentexamen