Gymnasiet

Gymnasiet skall ge de studerande färdighet att möta utmaningar i samhället och i omvärlden och förmåga att granska frågor ur olika synvinklar. De studerande skall vägledas till ansvarskännande medborgare som fullföljer sina skyldigheter i samhället och i arbetslivet i framtiden. Gymnasieundervisningen skall utveckla och stödja de studerandes självkännedom och deras mognad till vuxna människor samt sporra dem till livslångt lärande och ständig personlig utveckling.

Dessa sidor innehåller information, länkar och material kring vad som pågår inom gymnasiets utveckling, och som stöd för undervisningsarbetet. Specifikt material för alla läroämnen finns inte.

För koordineringen av gymnasieutbildningen ansvarar undervisningsrådet Pamela Granskog, tfn 029 533 31688, fornamn.efternamn(at)oph.fi

Slutprovet i muntlig kommunikation för läsåret 2016-2017

Årets slutprov i muntlig kommunikation har kommit ut. Provet distribueras i år som pdf-fil.

Provet kan beställas av marknadsföringssekreterare Asta Pajari, tfn 029 533 1164,

Årets prov har kommit ut och kan beställas från Utbildningsstyrelsen.

Publikationer (Oph.fi)

Publikationer som gäller gymnasiet
Alla gratis publikationer

Våra avgiftsbelagda publikationer hitttar du i Nätbokhandeln

Broschyrer

Församlingen som dagvårdens, skolans och läroinrättningarnas samarbetspart (Ev luth kyrkan i Finland)

Relaterat på Edu.fi

Gymnasiediplom
Lärresurser och sökmaskiner
IT i skolan

Relaterat på Vetamix

Abimix (studentexamensprov år 2005-2015, även hör- och textförståelse)

Se även

Studentexamensnämnden
Digabi - projektet för digtaliseringen av studentexamen