Finska

Syftet med undervisningen i finska i de svenska gymnasierna i Finland är att ge eleverna en så god grund som möjligt för högskole- och yrkesstudier, där det också kan ingå kurslitteratur och undervisning på finska. Samtidigt fördjupas de studerandes kunskaper och färdigheter från den grundläggande utbildningen, så att de även reder sig i samhälleliga och mera formella språksituationer.

Finskundervisningen bidrar sålunda till att fördjupa studerandenas kännedom om det finländska samhället och den nationella kulturen samt ökar deras medvetenhet om språkets betydelse och funktioner.

Tvåspråkiga studerande skall ges möjlighet att fördjupa sina kunskaper i finska språket och litteraturen enligt den särskilt definierade modersmålsinriktade lärokursen.

För utvecklingen av finskundervisningen ansvarar undervisningsrådet Yvonne Nummela (1.8 2015-31.7 2016), tfn 029 533 1523, e-post: fornamn.efternamn(at)oph.fi