Gymnastik

 Syftet med undervisningen i gymnastik i gymnasiet är att främja en sund och aktiv livsstil och leda ungdomarna till att inse idrottens betydelse för det fysiska, psykiska och sociala välbefinnandet. Positiva erfarenheter av läroämnet stärker den psykiska aktiviteten och hjälper dem att orka i skolarbetet. I gymnastiken uttrycker de studerande sig och får upplevelser. Gymnastik är ett läroämne som förutsätter aktivitet och det utvecklar därför de studerandes fysiska och motoriska egenskaper och stöder en balanserad tillväxt och mognad. Genom gymnastik och idrott stärks också den sociala förmågan och samhörigheten. De studerande skall ledas till att ta ansvar, till att förstå betydelsen av rent spel och till att iaktta goda vanor. Undervisningen i gymnastik bygger på en etisk och estetisk värdegrund.

  

Läroplansgrunder (oph.fi)

Lpg: gymnasiet 

Diaserien Idrottsexamina i Finland 2011

Materialet innehåller bland förteckningar över anordnare av förberedande utbildning, anordnare av utbildning och anordnare av fristående examina. Kontaktuppgifter för utbildningsanordnarna ges samlat.

Diaserien Idrottsexamina i Finland 2011 (pdf)