Kvalitet i gymnastikundervisningen

Kvalitet i gymnastikundervisningen innehåller artiklar om grunderna för fysisk fostran och byggstenar för en mångsidig undervisning och fysisk fostran. Sidorna innehåller artiklar om grunderna för fysisk fostran och byggstenar för en mångsidig undervisning och fysisk fostran:

  • Vad är fysisk fostran
  • Växande och utveckling i olika åldrar
  • Teser om hur man lär sig och hur man lär ut fysiska färdigheter
  • Kärninriktad undervisning
  • Hur undervisningen organiseras
  • Empati och samarbetsförmåga inom fysisk fostran 

Kvalitet i gymnastikundervisningen (Materialet finns i sin helhet på Edu.fi > Grundläggande utbildning)