Teknik och IT i gymnastiken

Här presenteras hur teknologi och it kan utnyttjas som en del av gymnastikundervisningen. Materialet har kommit till i lärmiljöprojektet ”Liikunnanopetuksen kehittäminen teknologian ja tieto- ja viestintätekniikan avulla”, som finansierats av Ubs (2008-2009).

Barn och unga är allt mer i kontinuerlig växelverkan med teknologin och de flesta av dem är mycket intresserade av teknik. Därför är det motiverat att också använda teknologiska hjälpmedel i gymnastikundervisningen på alla skolnivåer. Olika apparater och redskap främjar lärandet och ökar motivationen, speciellt bland de barn och unga som annars inte är så aktiva. Samtidigt får vi nya dimensioner och djup i undervisningen.

Teknik och it i gymnastiken (Materialet finns i sin helhet på Edu.fi > Grundläggande utbildning)