Muntlig kommunikation

I dagens samhälle fästs allt större uppmärksamhet vid muntlig kommunikation. De flesta yrken idag handlar i hög grad om information; att tala, att läsa, att skriva, att på olika sätt förmedla och behandla information. Dessutom behövs den muntliga förmågan för att individen fullt ut ska kunna ta del av det demokratiska samhället.

Som ett svar på samhällets ökade krav på medborgarnas muntliga uttrycksförmåga fäster läroplansgrunderna i Finland större tyngdvikt vid muntlig kommunikation än tidigare. Och i gymnasierna ger man eleverna möjlighet att utföra ett riksomfattande prov i muntlig kommunikation.

På dessa sidor har vi plockat ihop info om muntlig kommunikation – info som kan vara till nytta både för lärare och elever. Här finns tips på hur man som lärare kan öva muntlig kommunikation med sina elever. Här finns också info om det riksomfattande provet i muntlig kommunikation, vilka delar det består av och vad det går ut på. Du kan också ta dig en titt på fjolårets prov. Vidare finns här goda råd för vad man ska tänka på när man håller ett anförande. Den som är intresserad av retorik kan läsa om inventio, dispositio, elocutio etc.

Provet i muntlig kommunikation - dokument

Diplom (ifyllbar pdf)

Responsblankett