Slutprov i muntlig kommunikation 2016–2017

Responsblankett

Returneras till Utbildningsstyrelsen.

Tilläggsinformation: specialsakkunnig Jan Hellgren,

Skolans namn och adress

Rapportörens namn och e-postadress (eller telefonnummer)

Den andra bedömarens namn och skolans namn

I provet deltog sammanlagt studerande. Av deltagarna var flickor och pojkar.

Vitsordsfördelningen

Gruppdiskussion

Berömliga studerande
Mycket goda studerande
Goda studerande
Nöjaktiga studerande
Försvarliga studerande
Under försvarliga studerande

Individuellt anförande

Berömliga studerande
Mycket goda studerande
Goda studerande
Nöjaktiga studerande
Försvarliga studerande
Under försvarliga studerande

Deltagarna valde följande gruppdiskussionsuppgifter:

upgift 1 st., upgift 2 st., upgift 3 st.,
upgift 4 st., upgift 5 st., upgift 6 st.,
upgift 7 st.

1. Respons på det individuella anförandet

2. Respons på gruppdiskussionsuppgifterna

3. Respons om möjligheten att använda dator vid förberedelserna för gruppdiskussionen

Skriv in de tecken du ser på bilden: