Retorik

I den tolfte upplagan av Svenska akademiens ordlista definieras ordet retorik som vältalighetslära eller talarkonst. Aristoteles kallade retoriken läran om konsten att övertyga. Med hjälp av retoriken kan vi alltså lära oss att bemästra krävande språksituationer och genomskåda hur språket används som maktmedel. Medvetenheten om att språket är en strategi, något man kan lära sig att målmedvetet använda för att uppnå sina syften, går som en röd tråd genom all retorikteori.

Retoriken skapades under antiken (ca 400 f Kr) av grekerna och fick stor betydelse i de första demokratiska folkförsamlingarna. Under medeltiden ansågs retoriken vara den högre utbildningens viktigaste ämne och i många  skolor var retoriken ett obligatoriskt ämne ända in på 1800-talet. 

Det retoriska idealet är att innehåll och uttryck ska harmonisera och utgöra en naturlig helhet. Om formen blir huvudsaken och alltså lösrycks från innehållet, är retoriken ute på villovägar. Klassisk retorik är i grund och botten en språkteori med djup respekt för alla människors rätt till att hävda sin åsikt och för socialt samspel där det finns plats för alla.

Den klassiska retoriken brukar delas in i fem delar, som alla är delar på vägen mot att skapa och genomföra ett tal. Dessa delar kallas inventio, dispositio, elocutio, memoria och actio. Läs mer om retorikens fem moment genom att välja rubriken i menyn till vänster.

Retorik på webben

Retoriksidan innehåller tips och råd om konsten att tala inför publik. Webbplatsen ger också tips om hur man kan bygga upp sitt tal och om framförandet. Korta utdrag ur kända tal illustreras med ljudfiler.

Bengt Hemlins hemsida i Sverige http://www.hemlin.pp.se erbjuder hjälp och goda råd för dig som tycker det är jobbigt att tala inför klassen.

Falkman Råd & Retorik är en retorisk verktygslåda som hjälper dig t.ex. med att lägga upp ett tal samt bekanta dig med retoriska stilfigurer.

Retorikförlaget har ett digert innehåll om retorik.

Referenser:
Gross, T. och Brundin, A-L. (2002). Rampfeber – Att lyckas som talare. Ekerlids. Stockholm.
Hertzberg, F. och Roe A. (red.) (1999). Muntlig norsk. Tano Aschehoug.
Svenska Akademiens ordlista, 12:e upplagan (1998). Norstedt. Stockholm.