Idématerial för psykologin

Det här materialet är avsett att vara till hjälp för läraren då han/hon utarbetar den nya läroplanen i sin skola och planerar sin undervisning. Det normativa i läroplanens grunder innebär för psykologins del att kurserna i ämnet är nationellt definierade.

Målen och det centrala innehållet är bestämda för varje enskild kurs och utifrån dem ställs realprovsfrågorna i studentexamen. De enskilda kurserna kan trots det undervisas på många olika sätt och läraren kan betona olika delar av kursinnehållet eftersom målsättningen och innehållet i läroplanens grunder är vitt definierade.

I materialets allmänna del lyfts läroplanens allmänna principer och centrala förändringar fram. I delen för den obligatoriska kursen och för de fördjupade kurserna) systematiseras och motiveras målsättningarna och innehållet för de olika kurserna. Materialet innehåller också förslag på hur temaområdena kan behandlas i psykologiundervisningen.

Idématerialet är skrivet av Tiina-Maria Päivänsalo, Raimo Niemelä ja Leena Salo-Gunst. Översättning samt bearbetning på svenska: Camilla Norkko. Ämnessakkunnig på Utbildningsstyrelsen: Meri Kaila-Sayeed. Figurer: Anniina Mikama.