Hållbar utveckling

Man kan närma sig temat hållbar utveckling bl.a. ur en ekologisk, etisk, ekonomisk, social eller kulturell synvinkel. Det handlar alltid om förhållandet mellan människan och hennes omgivning och utifrån kursinnehållet i de olika psykologikurserna finns det många möjligheter att fördjupa sig i detta tema.

Den sociokulturella synvinkel som genomsyrar läroplanen i psykologi gör det möjligt att på många sätt fundera på frågor om hållbar utveckling, t.ex. hur man kan förverkliga en livsstil som stöder en hållbar utveckling och eventuella hinder och möjligheter. Dessa frågor kan också dryftas i en tillämpad kurs i socialpsykologi. Man kan t.ex. med hjälp av olika inlevelsemetoder förstå hur grupp- och individualpsykologiska faktorer påverkar en hållbar utveckling och hur man kan uppnå positiva resultat.

Fastän förutsättningarna för en hållbar utveckling i samhället är strukturella finns det stora skillnader mellan olika individers och gruppers aktivitet. Via medierna förmedlas en konsumtionsinriktad livsstil som olika medborgarorganisationer i sin tur ifrågasätter. I kursen i utvecklingspsykologi kan man i samband med behandlingen av socialisationsprocessen granska i vilken mån individen tillägnar sig rådande ideal och i vilken mån han/hon motsätter sig dem. Bl.a. olika former av fiktivt material (romaner, filmer), men också biografier och dokumentärer presenterar olika individer och grupper som aktivt strävar efter att förverkliga ideal som stöder en hållbar utveckling.

I de olika psykologikurserna finns teman som lämpar sig bra för behandling av hållbar utveckling, bl.a.

  • psykisk utveckling och tillväxt (PS 2)
  • neuropsykologins tillämpningsområden (PS 3)
  • motivation, beslutsfattande (PS 4)
  • att upprätthålla psykiskt välbefinnande (PS 5).