Hälsa och trygghet

Temaområdet hälsa och trygghet är ett centralt innehåll i alla psykologikurser. Även då läraren behandlar störningar och problem kan tyngdpunkten läggas på hur problem kan lösas och hur individens resurser kan utvecklas.

Tillställningar som är avsedda för hela skolan, t.ex. tema- och idrottsdagar, kan ha program som främjar det psykiska välbefinnandet. Det kan vara gymnastik, sociodrama, narrativ teater, information om näring eller droger eller sexualupplysning. Man kan också genomföra en sådan dag någon annanstans än i skolan, exempelvis ute i naturen.

De gymnasiekurser som har som mål att öka den studerandes självkännedom eller utveckla sociala färdigheter strävar efter att främja det psykiska välbefinnandet. Dessa kurser kan förverkligas i samarbete mellan två eller tre olika ämnen. Bland andra lärare i hälsokunskap, biologi och livsåskådningsämnen har den sakkännedom och det intresse som behövs för att tillsammans med läraren i psykologi genomföra en sådan kurs.