Idématerial för samhällsläran

Avsikten är att materialet ska vara till hjälp för den som gör upp läroplanen och för den som planerar och genomför undervisningen i samhällslära. 

Läroplansgrunderna är normerande, vilket innebär att undervisningen i samhällslära ska följa de mål för kurserna och det centrala innehåll som fastställts på riksnivå. Dessutom kan gymnasiet tillhandahålla egna gymnasievisa kurser i första hand som tillämpade kurser.

Webbplatsen för samhällslära har konstruerats utifrån gymnasiets kurser. Förutom utvärdering av kursernas mål och innehåll behandlas metodiska frågor kring undervisningen i historia och läroämnets samband med temaområdena. På sidorna finns rikligt med exempeluppgifter som kan ligga till grund för egna tematiska helheter.

Uppgifterna och temana på sidorna är bara exempel och utdrag ur den samlade undervisningen i samhällslära. De kan mycket väl tillämpas också inom andra ämnesområden.

Text: Britta Hiedanniemi, Kimmo Jalonen, Hanna Lämsä och Leena Nummila | Utbildningsstyrelsens experter: Kristina Kaihari-Salminen och Jorma Kauppinen