Europeiskhet och Europeiska unionen (SL4)

”Unionen skall respektera rikedomen hos sin kulturella och språkliga mångfald och sörja för att det europeiska kulturarvet skyddas och utvecklas.” (Fördrag om upprättande av en konstitution för Europa, artikel I-3, Unionens mål)

Finland har varit medlem i Europeiska unionen i 15  år. Vi har infört euron, nya länder har anslutit sig till unionen och unionens regelverk har förändrats mycket. På det hela taget deltar vi intensivt i det övernationella beslutsfattandet i Europa. Nu diskuterar vi det nya konstitutionella fördraget, som avses träda i kraft i november 2006, förutsatt det godkänns av alla EU-medlemsländer.