Publikationer

På Europainformationens webbplats finns information om Finlands medlemskap i EU och länkar till andra informationskällor. Europainformationens publikationer är tillgängliga i elektronisk form via länken ”Publikationer”. Pappersversioner fås i Europainformationens närmaste kundservicekontor.

I anslutning till temat lönar det sig att bekanta sig med i synnerhet följande publikationer:

Westfalenista Amsterdamiin (Från Westfalen till Amsterdam, pdf)
Författare Heikki Mikkeli: Eurooppalainen identiteetti ja federalismi (Europeisk identitet och federalism); Juha Sihvola: Eurooppalainen kosmopoliittisuus (Europeisk kosmopolitism); Pekka Suvanto: Onko Eurooppa historiansa vanki? (Är Europa fånge i sin historia?); Eino Lyytinen: Onko Britannia Euroopan reunalla vai keskellä? (Är Storbritannien i utkanten eller i mitten av Europa?)

10 nykomlingar, Europeiska unionen - olika tillsammans (pdf)
I boken finns artiklar om vart och ett av de nya EU-länderna. I förordet diskuterar Erkki Toivanen bland annat Europas gränser. Författare: Timo Vuorela, Jukka Rislakki, Aulis Kallio, Sakari Warsell, Mari Stanek, Anna Kyppö, Yrjö Lautela, Jouni Järvinen, Katalin Miklóssy, Kristi Raik och Erkki Toivanen.

Smaker från den växande unionen (pdf)
Via kokboken får läsaren bekanta sig med matkulturen i EU-länderna och i kandidatländerna Rumänien, Bulgarien och Turkiet.

Europeiska unionen utvidgas (pdf)
Publikationen innehåller kortfattad information om de nya länderna och en lättläst presentation av Köpenhamnskriterierna.

Europeiska unionens medlemsstater, faktablad (pdf

En kronologi över den europeiskas integrationen (pdf)