Första steget - bli medveten om din egen kultur

Alla är vi produkter av vår egen kultur. Det finns ingen som skulle kunna förhålla sig helt objektivt till representanter för andra kulturer, eftersom vi alla iakttar varandra genom vår egen kulturs glasögon. Därför är också det första steget i kulturmötet att bli medveten om den egna kulturens referensram, dess särdrag och det faktum att det inte finns någon "ren" kultur. Genom århundradena och årtusendena har människor alltid mötts och tagit intryck av varandra. Av dessa element har det i folkens små eller stora smältdeglar uppstått nya, starka blandkulturer, där elementen från de olika kulturerna har hittat en egen, ny uttrycksform. Av dessa olika ingredienser består den kultur som vi var och en representerar.

Upptäcktsresan till vår egen kulturs källor är spännande och berikande. Många av de saker som vi upplever som finländska är ursprungligen inte alls finländska, utan vi har tillägnat oss dem även från kulturer som är oss mycket avlägsna. Tänk till exempel på ursprunget till sådana olika saker som så oskiljaktigt hör samman med finländskheten som den evangelisk-lutherska religionen, bastun, kåldolmar, Fazers blå eller Finlaysons lakan.

Det är bra att till exempel tillsammans med hela klassen stanna upp och tänka på vilka av de finländska elementen som verkligen är våra och vilka som, trots att de är bekanta, har kommit till Finland med invandrare. Också när det egna släktträdet görs upp kan man bland mångas förfäder hitta invandrare. Och i hur många finländska släkter har människor flyttat utomlands permanent? Ett gemensamt släktträd för klassen som gjorts som grupparbete och som till exempel med färgade punkter eller små flaggor placeras ut på en världskarta öppnar dörrarna till en helt annorlunda finländskhet. Det är en intressant resa till det finländska!

Text: Leena Haapaniemi Foton: Sininen verstas, Helsingfors stad