Livslångt lärande

Kulturmötet är ett skolexempel på livslångt lärande. Det är en krokig väg med många uppförsbackar och nedförsbackar och vägen är lång och svår, men intressant. Det bästa utbytet av denna process får man om man vågar engagera sig. Det är tungt, men å andra sidan kan vi inte gå tillbaka till den tid då det i de finländska skolorna inte fanns så här många invandrarelever från olika kulturer.

Det intressanta i kulturmötena är att man ständigt lär sig nya saker som man inte förväntade sig, tyvärr både bra och dåliga saker. Som Fernando Ortiz har sagt både ger och får alla parter något i ett kulturmöte. Vi är med och bygger ett allt mera internationellt och mångkulturellt Finland!

Text: Leena Haapaniemi Foton: Sininen verstas, Helsingfors stad