Lösning nås genom förhandling

Ett kulturmöte är en lång och invecklad process som kräver tålamod, tid och ork, vilket vi inte alltid har. Lärarna är dock inte ensamma i situationen, utan kan ta hjälp av elevernas föräldrar. Ibland känns kontakten med invandrarföräldrarna svår, den gemensamma språkkunskapen är kanske inte tillräcklig, tiden verkar inte räcka till på grund av andra uppgifter eller det känns i övrigt nervöst. I allmänhet förhåller invandrarföräldrarna sig positivt till barnens skolgång, den hjälper ju såväl barnen till en bättre start i livet som hela familjen i anpassningen till Finland. Om det känns svårt för läraren att ta kontakt är det bra att tänka på att föräldrarna kanske är ännu nervösare. Man kan förebygga uppkomsten av missförstånd och konfliktsituationer genom att så snart som möjligt efter att barnet inlett skolgången inbjuda föräldrarna att bekanta sig med skolans föräldrakvällar eller, om det känns svårt, inbjuda dem att enskilt diskutera frågor som rör eleven och skolan. I speciella frågor där sederna i elevens kultur starkt skiljer sig från skolans sedvanliga normer är det bra att pragmatiskt rådgöra, gärna på förhand, med föräldrarna om vissa spelregler som båda parterna kan enas om. Sådana frågor kan röra vissa maträtter, hälsovård, klädsel, gymnastik, religiösa högtidsdagar, estetiska ämnen samt undervisningen i det egna modersmålet eller i religion.

En sak som det är skäl att allvarligt diskutera med alla lärare, elever och föräldrar genast i början är all slags diskriminering som hänför sig till hudfärg, religion eller etniska grupper. Sådant skall inte accepteras i någon form. Om diskriminering trots allt förekommer bör man genast ingripa i saken och få ett slut på diskrimineringen genom att förhandla och diskutera med alla parter.

Text: Leena Haapaniemi Foton: Sininen verstas, Helsingfors stad