Man kan inte alltid lyckas - det finns alltid konflikter

Fastän man än anstränger sig och gör sitt bästa uppstår ibland obehagliga och svåra situationer, t.o.m. konflikter som verkar olösbara. Ingen kan dock lyckas jämt, det är helt förståeligt och godtagbart. Människornas liv är ständigt fullt av olika konflikter, även hos dem som hör till samma kultur. Vi måste leva med dem varje dag, även om det inte är särskilt behagligt. Spänningar och konflikter mellan människor från olika kulturer uppstår ofta till följd av missförstånd, okunskap, misstag, en besvärlig livssituation, en "dålig dag" eller av tusen andra skäl. Man kan inte heller alltid förebygga dem. Läraren skall emellertid inte oförskyllt anklaga sig själv, utan sträva efter att lösa konflikterna enligt bästa förmåga och inte vara rädd för att be andra om hjälp - sina kolleger, elevernas föräldrar, deras föreningar eller personer som känner kulturen i fråga. Ofta kan en neutral medlare finna lösningar i konflikter. Om det inte lyckas måste man bara gå vidare. Ibland löser sig konflikterna med tiden, ibland inte.

Text: Leena Haapaniemi Foton: Sininen verstas, Helsingfors stad