Tvåspråkighet

Här hittar du information om publikationer som behandlar tvåspråkighet. Utgångspunkten har varit att samla in information om de publikationer som är internationellt uppskattade, samt om material som gjorts i Finland och i Sverige, och kan stödja de lärares arbete vilka undervisar invandrarelever i olika årskurser. 

Förteckningen har sammanställts och korta beskrivningar om undersökningarnas abstrakt samt publikationernas presentation har gjorts av fil.mag., forskare och lärare Boglárka Straszer.

 

 

 

Relaterat på Edu.fi

Om tvåspråkighet