Småbarnspedagogik

Foto: Aleksi KuitunenMed småbarnspedagogik avses en systematisk och målinriktad helhet som består av fostran, undervisning och vård av barn och i vilken i synnerhet pedagogiken betonas. Målet med småbarnspedagogiken är att stöda barnets uppväxt, utveckling och lärande samt att främja barnets välbefinnande.

Småbarnspedagogik kan ordnas vid daghem, i familjedagvård eller som övrig småbarnspedagogisk verksamhet såsom till exempel klubb- och lekverksamhet.

Alla barn under skolåldern har rätt till småbarnspedagogik. Föräldrarna beslutar om barnet ska delta i verksamheten. Förskoleundervisningen är en del av småbarnspedagogiken och från och med 1.8.2015 är det obligatoriskt att delta i förskoleundervisningen.

Som sakkunnigt ämbetsverk för småbarnspedagogiken (från 1.8 2015) gör Utbildningsstyrelsen upp och beslutar om grunderna för planen för småbarnspedagogik. Utgående från grunderna utarbetas de lokala planerna för småbarnspedagogik. På ett daghem eller i familjedagvård ska en individuell plan för småbarnspedagogik göras upp för varje barn.

För koordineringen av småbarnspedagogiken på svenska ansvarar sakkunnig Charlotta Rehn, tfn 029 533 1231, fornamn.efternamn(at)oph.fi

Om småbarnspedagogik på OPH.fi

Allmänt om småbarnspedagogik