Webbresurser - tips på program och lättläst

LL står för LättLäst

Det är många som har nytta och glädje av texter som bearbetats för att vara lätta att lästa. Det betyder att en textmassa har bearbetats på olika sätt t.ex. textens storlek, fonternas form, radtäthet, ordens och meningarnas längd, komplexitet, frekvens etc. Allt detta är faktorer som påverkar en texts läsbarhet.

Papunet - Lättlästa sidor
Många böcker, broschyrer och annat informationsmaterial skrivs direkt som lättläst. Många klassiker, och andra böcker har översatts till lättläst. Det ges också ut ett LL-blad. Har du internet uppkoppling går det bra att läsa LL-bladet direkt på din datorskärm hemma.

LL-centret i Helsingfors

Lärum
Från Lärum kan du beställa LL-böcker. Lärum ger också ut LL-böcker. Har du idéer för en LL-bok eller du kanske redan har ett manuskript, så kontakta Lärum.

LL-stiftelsen i Sverige - Nordiska LL-resurser

Andra resurser

GRATIS PROGRAM att ladda ner:

Datero
i Vasa har en förteckning, Lathund, över 57 pedagogiska och habiliterande dataprogram som de rekommenderar.

GRATIS PROGRAM som fungerar över webbläsaren

Papunet - spel
Papunet utvecklas hela tiden med mer och mer nyttigheter. En hel del bra och roliga spel som tränar olika färdigheter, kan man spela online.