Företagarporträtt

Företagarna som presenteras på dessa sidor ställdes fem frågor var. Svaren och företagarnas kontaktuppgifter hittar du i menyn till vänster.

  1. Inom vilken bransch är du företagare? / Hurdant företag har du?

  2. Vad har du för utbildning?

  3. Vad fick dig att bli företagare?

  4. Vad är det bästa med att vara företagare?

  5. Vad skulle du ge för råd åt en ungdom som planerar att bli företagare?
 
 
 
 
 
Foton: Kati Rapia