Expertföretag

Mikko Kuoppala och Päivi Laine 

på bilden i mitten och till höger.

1. Evalue Praxis Oy är ett företag som specialiserat sig på utveckling och utvärdering av verksamheten inom offentlig förvaltning och tredje sektorn. Våra kunder är kommuner, medborgarorganisationer och ministerier. Vi arbetar med välmående-, sysselsättnings- och stadspolitiska frågor.

2. Till vår utbildning är vi statsvetare.

3. Tron på det egna och företagspartnerns kunnande och under tidigare arbetskarriär förvärvad kunskap om marknader och deras möjligheter.

4. Balansering mellan ansvar och frihet. Möjlighet att förverkliga sig själv, arbetets omväxling och kundsamarbete.

5. Att bli företagare kräver vågande, arbetserfarenhet, kännedom av marknaden och att man hittar ett utrymme för den egna affärsidén samt omsorgsfull förhandsplanering.

6. Varför är ni tillsammans med Juho Uusihakala på bilden, dvs. hurdant samarbete har ni haft med hans firma och varför?

Samarbete för att skaffa uppdrag och förverkliga dem. De flesta av våra uppgifter kräver kunnande inom flera branscher, så det är naturligt att vi som litet expertföretag bildar närverk med olika kunniga inom branschen. Det har alltid varit givande att arbeta med Juho.

Evalue Praxis Oy