Illustratör

Christer Nuutinen

1. Till yrke gör jag i huvudsak illustrationer och animationer genom mitt firmanamn Rillituotanto.

2. Jag blev färdig medianom 1998 vid Lahden muotoiluinstituutti och magister i konst vid Konstindustriella högskolans medialaboratorium 2002. Mitt egentliga gebit, dvs. att uttrycka sig i bild, har jag naturligtvis aktivt sysslat med mycket längre. 

3. Företagsamhet är för mig det naturligaste sättet att försörja mig. Jag är åtminstone inte medveten om något "fast arbete" i vilket jag skulle kunna koncentrera mig på just t.ex. att teckna.

4. Självständighet.

5. Företagsamheten har sina konster och fallgropar som det är bra att vara medveten om. De mer erfarnas råd är i synnerhet i början guld värda.

Rillituotanto