Konsultfirma

Juho Uusihakala, på bilden till vänster.

1. En persons konsultfirma. Jag utför utvärderingar och kartläggningar i anknytning till utvecklandet av projekt och program inom den offentliga förvaltningen eller med offentlig finansiering. Jag läser och skriver. Och intervjuar.

2. Magister i statsvetenskap.

3. Saker som har att göra med ekonomi och fritid. Jag beräknade att som privatföretagare skulle det för samma inkomster räcka med hälften av den (debiterbara) arbetsmängd som jag utförde som "dräng". Det vill säga bättre lön, mindre arbete. Dessutom förstås ökad frihet och beslutsrätt över de egna arbetsärendena. Jag grundade inte företaget för att bli rik, utan för att utföra de arbeten jag gillar och på ett för mig passande sätt.

4. Frihet och ansvar för de egna görandena. Man får tacka och förbanna sig själv.

5. God och noggrann planering lönar sig alltid, men hur god idén är och företagets funktionalitet kan inte slutgiltigt testas på annat sätt än genom att pröva. I arbetet lönar det sig att satsa på kvalitet, även på bekostnad av mängd, och man måste hitta tid för att utveckla sitt eget kunnande.

6. Varför står du med Mikko och Päivi på bilden, dvs. hurdant samarbete har du haft med deras firma och varför?

Största delen av mina arbeten är sådana att det krävs olika aktörer och olika sorts kunnande för att få dem via anbudskonkurrens och förverkliga dem. Med Mikko och Päivi har vi slitit med samma utvärderingar. En ensam företagare måste bilda förbund och nätverk. Jag har strävat efter samarbete med sådana som är bra, som Mikko och Päivi. Och som det dessutom är trevligt att arbeta med.

Juho Uusihakala Consulting and Advisory Services
juho.uusihakala(at)arabianranta.com