Resebyrå

Tea Vekkilä

1. Med min vän och partner Anna Rosa Lappalainen har jag ett företag som ordnar upplevelserika kulturresor i första hand till St. Petersburg, Dodoni. Våra kunder är privatpersoner, organisationer och företag.

2. Jag är nästan färdig magister i statsvetenskap, bara pro gradun är ogjord.

3. Resande och slavisk kultur är mina passioner. Dessutom vill jag förverkliga mig själv och skapa någonting nytt.

4. Friheten, som också medför ansvar. Företagsamhet fostrar människan och alla dagar är så olika. Allt skapar man från början själv.

5. Man måste vara självständig, beslutsam och tro på den där egna grejen. Sedan lönar det sig att göra sådant som man själv är intresserad av.