Serviceföretag

Miika Åfelt

1. Jag är hästkarl, jag har ett arbetshästserviceföretag. Vårt företag erbjuder skogstjänster och olika slags transporter med vagn, hästarna fungerar också som filmassistenter i t.ex. krigsfilmer. Dessutom har vi en traditionell lantgård i Ikalis där vi odlar marken med hjälp av hästar. Kunderna kan delta i gårdens arbeten, vi ordnar t.ex. skördedagar, då man på dagen gör höarbeten och på kvällen ordnas dans. Konsultation inom branschen hör också till bilden.

2. Skogsarbetstekniker, efter grundskolan har jag gått en treårig skogsskola. Dessutom har jag tagit lärdom av mina egna misstag. I en sådan här specialbransch har jag också fått söka mästare eller förebilder som jag har kunnat lära mig av.

3. Som 17-åring köpte jag en häst i smyg, när föräldrarna var utomlands, och där började min karriär egentligen. Hästen följde med i armén och skogsskolan. Efter armén begav jag mig med hästen och med ryggsäck på ryggen för att jobba som skogsarbetare, eftersom jag ville lära mig gammaldags metoder. Viljan att handla självständigt fick mig att börja som företagare.

4. Arbetets mångsidighet är en fördel med att vara företagare: om något börjar kännas motbjudande kan man själv vända på bladet. Företagandet innebär ansvar och press och risker men företagaren får välja vad han gör, med vem och var, hur mycket han förtjänar ...

5. När man börjar som företagare lönar det sig att komma ihåg att de som är framgångsrika inte är de intelligentaste och de vackraste, utan de djärva. De människor som vågar och som utan skam gör sina egna grejer och förverkligar sina egna drömmar. Man måste våga ställa sina egna drömmar och visioner på bordet. Begåvning och god utbildning är inte till skada, men det är viktigare att våga föra sina egna tankar vidare.

Luomajärven hevoskievari