Serviceföretag i städbranschen

Saara Heino

1. Jag har ett serviceföretag inom städbranschen.

2. Min utbildning är grundskola och yrkesskola inom annan bransch än mitt företag.

3. Bättre inkomstnivå än om jag hade förblivit förvärvsarbetande.

4. Som företagare får jag ganska långt bestämma själv om arbetstid och arbetsmängd.

5. Det lönar sig att ta kontakt med andra företagare. Av dem får man praktisk hjälp och råd. Företagsamhet lönar sig nog.

Siivouspalvelu Saara Heino