Underleverantör

Simo Tuppuri

1. Underleverantörservice för industrin, huvudbransch industriell formgivning av tunnskiva. 

2. Yrkesexamen, men i annan bransch. Jag kom till branschen via min före detta arbetsgivare.

3. Jag har alltid upplevt att jag skulle passa som företagare. Även som arbetstagare såg jag många saker ur arbetsgivarens synvinkel. På något sätt var tröskeln låg.

4. Att du själv gör upp dina tidtabeller och är din egen herre. Naturligtvis är också lönen en viktig del av livet, som arbetstagare är möjligheterna mer begränsade.

5. Först måste man klargöra vad det är man vill försöka. Affärsplanen måste vara noggrann och det lönar sig att hålla sig till den och behålla den egna linjen. Det löner sig inte heller att stanna och vänta, utan man måste våga – inte förlorar man ju något på det.

Rondel