Utbildningsteknologi

Teemu Arina, Tony Riikonen och Sabir Samledtin

1. Ionstream Oy / Dicole är ett år 1998 grundat expertföretag inom utbildningsteknologi. Företaget koncentrerar sig på planering, verkställande och leverering av kundorienterade inlärningsplattformer för utbildning och grupparbete. Våra lokaler finns i Esbo och vi sysselsätter 5–8 personer. Vår produktplanering involverar hundratals individer och samfund runtom i världen, eftersom våra produkter är öppna program (Open Source), dvs. de kan fritt användas och tillämpas.

2. Företagets delägare Teemu, Tony och Sabir är alla studerande. Enligt vår uppfattning har vi under årens lopp samlat djup kunskap inom en viss snäv sektor – kunskap som vi har orsak att dela med oss. Vi kan inte samtidigt framgångsrikt sköta både studier och arbete, så vi måste välja det vi ser som meningsfullt, dvs. företagsamhet. Finland behöver annars också fler företagare. Vi började idka företagsamhet på allvar redan under gymnasietiden.

3. Ur långvariga hobbyn och intressen föddes affärsidén. Lite risktagande och t.o.m. dumdristighet fanns med, när vi började driva affärsverksamhet redan som unga. Senare har vi märkt att för att bli expert måste man genomgå och lösa riktiga problem som berör den verkliga världen. Även om man i skolan kan lära sig kunskaper som är välstrukturerade som på en bricka, utvecklas de verkliga talangerna först när man får börja tillämpa sina kunskaper i praktiken.

Själva har vi samlat fördjupad kunskap med hjälp av böcker och experter som finns kring oss. Vid behov kan vi få hjälp av dessa gamla rävar, och de fungerar som utmärkta sparringpartners.

I detta avseende har företagsamhet varit ett ytterst effektivt sätt att lära sig nytt och utvecklas till expert inom den egna branschen. Vårt sätt att studera och utvecklas som individer skapar ändå fördomar, eftersom det avviker starkt från huvudströmningen. Lyckligtvis kan man påverka fördomarna väsentligt genom att visa sin kompetens i form av förverkligade projekt och referenser inom det egna området.

4. Företagsamhet är till sin karaktär mycket kreativt. Det bästa är antagligen att kläckta idéer också kan förverkligas i praktiken. Att uppfinna hjulet på nytt är varken belönande eller affärsmässigt särskilt lönsamt. Det är mycket belönande om man med nya idéer kan tjäna sitt levebröd och erbjuda andra samma möjlighet. Å andra sidan hjälper verksamhet i krävande omgivning att överskrida sina egna gränser.

5. Man måste vara ödmjuk och mottaglig för att man skall kunna lära sig av kunder, samarbetspartners och konkurrenter. Kunden köper vanligen en lösning på sitt problem i stället för en massa fina tekniska manicker. Det är inte till skada att ha rikligt med förmåga till kreativt risktagande och uthärdande av kritik. Vandra din egen väg, men kom ihåg att som företagare blir du tvungen att ha att göra med mycket olika människor och ibland hänger din affärsverksamhet på dem. Att bli företagare innebär ofta arbete och nåbarhet dygnet runt, men kom ändå ihåg att vara måttlig även när det gäller att arbeta.

Som ung företagare lönar det sig inte att lämna studierna på skolbänken, utan att kontinuerligt fördjupa det egna kunnandet och den egna förståelsen av världen runt omkring. Det lönar sig att gå på föreläsningar och läsa böcker. Det är viktigt med aktiv nätverksbildning, så det lönar sig att börja exempelvis vid närmaste TE-central eller företagskuvös.

Dicole
info(at)dicole.com