Entreprenörskap i den grundläggande yrkesutbildningen

Med företagande avses inom utbildningssektorn utveckling av företagsamheten och varje individs företagarmässiga egenskaper samt utveckling av de färdigheter som behövs för grundandet av ett företag. I företagarutbildningen deltar alla som arbetar med utbildning.

Målet för utvecklandet av företagsamheten bör vara att den studerande skall utvecklas till en initiativkraftig, samvetsgrann, modig och uppfinningsrik arbetstagare, yrkesutövare samt företagare som uppskattar sitt arbete (grunderna för läroplanen för yrkesutbildning och fristående examina 1999-2001).

Företagarexamina – Företagarens yrkesexamen är närmast avsedd för sådana som redan verkat som företagare under en tid, samt för sådana som har för avsikt att bli företagare.

Företagarens specialyrkesexamen inriktar sig till mer erfarna företagare ("seniorföretagare"). Examenskraven är på en så pass hög nivå att examen rekommenderas för personer som varit företagare i minst fem år.

Grunderna i läroplanen för alla grundläggande yrkesutbildningar finns på Utbildningsstyrelsens webbplats OPH.fi