Entreprenörskap på gymnasiet

Entreprenörskap har i de nya läroplansgrunderna för gymnasiet skrivits in som ett temaområde. Ett gemensamt mål för alla gymnasieundervisningens temaområden är att eleven skall kunna iaktta och analysera moderna företeelser och miljöer, framföra motiverade åsikter om en önskvärd framtid, bedöma den egen livsstilen och rådande trender ur ett framtidsperspektiv samt fatta beslut och handla för en framtid som han eller hon ser som önskvärd.

I gymnasiet har temaområdet Aktivt medborgarskap och entreprenörskap som rubrik. Temaområdet förverkligas i gymnasiet i första hand som tillämpade kurser i olika ämnen såsom samhällslära, historia, elevhandledning, på ett för varje ämne och kurs karakteristiskt sätt.

I förverkligandet av temaområdet skall tonvikten läggas på praktisk övning samt skapandet av egna erfarenheter av deltagande och påverkan. Förutom skolans egen aktiva verksamhet kan en sådan studiemiljö utvecklas i samarbete med andra samhällsorgan, olika organisationer och företag.

Gymnasiets timfördelning ger dessutom gymnasiet möjlighet att profilera sig som samhälls-/företagsamhetsgymnasium, i vilket studiehelheten entreprenörskap reserveras en omfattande kursbricka.

Länktips

Aarresaari akademiska rekryteringstjänster Guide för jobbsökning i Finland och utomlands.

TE.tjänster Yrkesvals- och karriärplanering, Arbets- och näringsministeriet

Börsstiftelsen Nyheter, statistik och artiklar om börsen och placeringar. Under rubriken Guider finns Vad man bör veta om värdepapper 2003, som är avsedd att användas i skolor. Guiden uppdateras årligen. Här finns också Placerarens skatteguide, Guide för aktieägare, Placeringsfondsguide och Hur väljer jag ränteplacering.

NyföretagarCentrum: ”Gör din egen affärsplan!”

Handels- och näringsministeriet Läs om statens ägarpolitik och testa dina kunskaper.

Lånekalkylator och -information (Aktia) På Aktias hemsidor kan man läsa om låneräntor och olika amorteringssätt. Med lånekalkylatorn kan man räkna vad det kostar att sköta ett lån.

Lönsamhetskalkyl för företaget (Nordea)

Suomi.fi En adress för de offentliga tjänsterna i Finland Digert faktapaket för blivande och nuvarande företagare, t.ex. information om företagares socialskydd och sociala förmåner.

SyoGuiden Information om yrken, studier och arbete i Sverige och utomlands. Guider av olika slag och test, t.ex. språk- och kunskapstest, yrkesvalstest.

Vallakas – medboragrens guide till påverkan (kommunförbundet) Hur kan kommuninvånaren delta och påverka i sin kommun? Vilka färdigheter behövs för framgångsrik påverkan?