Praktiska exempel

UNG FÖRETAGSAMHET finns i flera länder och grundar sig på principen Learning by doing, d.v.s. att eleverna lär sig genom att göra själva. Ung företagsamhet kan förverkligas som valbar kurs i högstadiet eller på gymnasiet. Ung företagsamhet sporrar ungdomar att lära sig att ta initiativ och ansvar, att lösa problem och samarbeta. Projektet erbjuder ett ypperligt forum för samarbete mellan skolor och näringslivet.

UNG RÖST PÅ STAN är ett projekt som genomförs åren 2000–2005 av Helsingfors stads utbildningsverk och ungdomscentral. Projektet har som syfte att lära ungdomar aktivt deltagande som kommuninvånare och medborgare och att låta ungdomarna uppleva att de kan påverka i frågor som de upplever viktiga.