Ett tryckt betygsformulär

Tryckta diplombetygformulär som har beställts tidigare kan enligt gymnasiets val användas tills de tar slut. Upplagan av betygsformulär för gymnasiediplomet är slut. Från och med 27.4.2012 kan gymnasierna använda ett betygsformulär som fylls i och skrivs ut elektronisk.

Stödmaterial för tryckta betygsformulär

Ifyllnadsanvisningar för betygets framsida (pdf)
Ifyllnadsunderlag för betygets framsida - elektronisk blankett (pdf)

Betygets baksida (pdf)  
Ifyllnadsunderlag för betygets baksida - elektronisk blankett  i alla andra ämnen förutom bildkonst (pdf)
Ifyllnadsunderlag för betygets baksida - i bildkonst - elektronisk blankett (pdf)

Anvisning för elektronisk ifyllnad och utskrivning av gymnasiediplombetyget (pdf)
När du fyller i och skriver ut diplomets baksida elektroniskt; ta i beaktande de ämnesvisa anvisningarna.

Ifyllnadsanvisning för baksidan av gymnasiediplomet i bildkonst (pdf)

Intyget för gymnasiediplom i dans

På intyg för gymnasiediplom i dans antecknas följande:

a) Gymnasiediplomets delar
Dansuppgifter (uppträdande som danskare/koreografi) och
avhandling eller ämnena för analysen och vitsord

b) Kriterierna för helhetsvitsordet
En beskrivning av hur vitsordet har bildats:

  • dans 70 procent
  • avhandling/analys av verk 30 procent

En skriftlig bedömning av dansuppgifterna bifogas studerandens samlingsportfölj.