Gymnasiediplomet i gymnastik

Anvisningar för studerande som inlett sina gymnasiestudier före den 1 augusti 2016

Gymnasiediplomet i gymnastik för studerande som inlett sina gymnasiestudier före den 1 augusti 2016 (pdf)

Arkiv - gymnastik

Anvisningar för studerande som inlett sina gymnasiestudier efter 31.7.2016

Anvisningar för gymnasiediplomet i gymnastik för studerande som inlett sina gymnasiestudier efter 31.7.2016 (pdf)

Stödmaterial i gymnasiematerial i gymnastik efter 31.7.2017

Gymnasiediplombetyget

Utbildningsstyrelsen har förnyat gymnasiediplombetyget. Från och med 27.4.2012 kan gymnasierna använda ett betygsformulär som fylls i och skrivs ut elektronisk. Diplombetyget i PDF-format finns till förfogande för gymnasierna i samband med provbanken för bedömning av muntlig språk-färdighet i främmande språk och det andra inhemska språket. Information om ibruktagandet av ett elektroniskt betygsformulär för gymnasiediplomen har skickats till gymnasierna 26.4.2012 (Utbildningsstyrelsens meddelande 47/2012). Gymnasiets rektor får av Utbildningsstyrelsen lösenord för att logga in i systemet och kunna ta det i bruk, och rektorn registrerar därefter enskilda lärare som programanvändare. Läroanstalternas uppgifter uppdateras via ANDATAS-systemet.

För gymnasiediplomen i gymnasiets konst- och färdighetsämnen används ett enhetligt betygsformulär. Provbanken innehåller diplombetyg för gymnasiediplomet i huslig ekonomi, bildkonst, slöjd, gymnastik, media, musik, dans och teater. Det elektroniska diplombetyget är avgiftsfritt för gymnasierna. Tryckta diplombetygformulär som har beställts tidigare kan enligt gymnasiets val användas tills de tar slut.

Provbanken

Mer information

Undervisningsrådet Matti Pietilä, 029 533 1172,

 

Den gemensamma uppgiften för gymnasiediplomen läsåret 2018–2019

Utbildningsstyrelsen har publicerat en gemensam uppgift som de studerande kan välja då de avlägger gymnasiediplom i olika ämnen. Den gemensamma uppgiften är i första hand tänkt för de gymnasiediplom som har årsvisa uppgifter, men det är också möjligt att i mån av möjlighet utnyttja temat för den gemensamma uppgiften då man avlägger andra gymnasiediplom.

Den gemensamma uppgiften för gymnasiediplomen läsåret 2018–2019 (pdf)

Arkiv