Arkiv - gymnastik

2016-2017

Allmänna anvisningar för gymnasiediplomet för studerande som inlett sina gymnasiestudier före den 1 augusti 2016 (pdf)

Gymnasiediplomet i gymnastik för studerande som inlett sina gymnasiestudier före den 1 augusti 2016 (pdf)

2015-2016

Allmänna anvisningar för avläggande av gymnasiediplom 2015-2016 (pdf)
Gymnasiediplomet i gymnastik 2015-2016 (pdf)

2014-2015

Allmänna anvisningar för avläggande av gymnasiediplom 2014-2015 (pdf)
Gymnasiediplomet i gymnastik 2014-2015 (pdf)

2013-2014

Allmänna anvisningar för avläggande av gymnasiediplom 2013-2014 (pdf)
Gymnasiediplomet i gymnastik 2013-2014 (pdf)

2012-2013

Allmänna anvisningar för avläggande av gymnasiediplom 2012-2013 (pdf)
Gymnasiediplomet i gymnastik 2012-2013 (pdf)

2011-2012

Allmänna anvisningar för avläggande av gymnasiediplom 2011-2012 (pdf)
Gymnasiediplomet i gymnastik 2011-2012 (pdf)

2010-2011

Allmänna anvisningar för gymnasiediplomet 2010-2011 (pdf)
Gymnasiediplomet i gymnastik 2010-2011 (pdf)
Anvisningar (pdf)
Bedömningsblankett för läraren (pdf)
Procentpoäng (pdf)

2009-2010

Gymnasiediplomet i gymnastik 2009-2010 (pdf)
Anvisningar (pdf)
Bedömningsblankett för läraren (pdf)
Procentpoäng (pdf)

2008-2009

Gymnasiediplomet i gymnastik 2008-2009 (pdf)
Anvisningar 2008-2009 (pdf)
Bedömningsblankett för läraren (pdf)
Procentpoäng (pdf)

2007-2008

Gymnasiediplomet i gymnastik 2007-2008 (pdf)
Anvisningar 2007-2008 (pdf)
Bedömningsblankett för läraren 2007-2008 (pdf)
Procentpoäng 2007-2008 (pdf)

2006-2007

Gymnasiediplomet i gymnastik 2006 - 2007 (pdf)
Anvisningar för test 2006-2007 (pdf)
Bedömningsblankett för läraren (pdf)
Procentpoäng (pdf)