Arkiv - huslig ekonomi

2016-2017

Allmänna anvisningar för gymnasiediplomet för studerande som inlett sina gymnasiestudier före den 1 augusti 2016 (pdf)

Gymnasiediplomet i huslig ekonomi för studerande som inlett sina gymnasiestudier före den 1 augusti 2016 (pdf)

Uppgifter för gymnasiediplomet i huslig ekonomi för studerande som inlett sina gymnasiestudier före den 1 augusti 2016 (pdf)

2015-2016

Allmänna anvisningar för avläggande av gymnasiediplom 2015-2016 (pdf)
Gymnasiediplomet i huslig ekonomi 2015-2016 (pdf)
Uppgifter för gymnasiediplomet i huslig ekonomi 2015-2016 (pdf)

2014-2015

Allmänna anvisningar för avläggande av gymnasiediplom 2014-2015 (pdf)
Gymnasiediplomet i huslig ekonomi 2014-2015 (pdf)
Uppgifter för gymnasiediplomet i huslig ekonomi 2014-2015 (pdf)

2013-2014

Allmänna anvisningar för avläggande av gymnasiediplom 2013-2014 (pdf)
Gymnasiediplomet i huslig ekonomi 2013-2014 (pdf)
Uppgifter för gymnasiediplomet i huslig ekonomi 2013-2014 (pdf)

2012-2013

Allmänna anvisningar för avläggande av gymnasiediplom 2012-2013 (pdf)
Gymnasiediplomet i huslig ekonomi 2012-2013 (pdf)
Uppgifter 2012-2013 (pdf)

2011-2012

Allmänna anvisningar för avläggande av gymnasiediplom 2011-2012 (pdf)
Gymnasiediplomet i huslig ekonomi 2011-2012 (pdf)
Uppgifter 2011-2012 (pdf)

2010-2011

Gymnasiediplomet Allmänna anvisningar 2010-2011 (pdf)
Gymnasiediplomet i huslig ekonomi 2010-2011 (pdf)
Betygsdelar (pdf)
Uppgifter (pdf)
Arbetsplan (pdf)

2009-2010

Gymnasiediplomet i huslig ekonomi 2009-2010 (pdf)
Betygsdelar (pdf)
Uppgifter (pdf)
Arbetsplan (pdf)

2008-2009

Gymnasiediplomet i huslig ekonomi 2008-2009 (pdf)
Betygsdelar 2008-2009 (pdf)
Uppgifter (pdf)
Arbetsplan (pdf)

2007-2008

Gymnasiediplomet i huslig ekonomi 2007-2008 (pdf)
Betygsdelar 2007-2008 (pdf)
Uppgifter 2007-2008 (pdf)
Arbetsplan 2007-2008 (pdf)

2006-2007

Gymnasiediplomet i huslig ekonomi 2006-2007 (pdf)
Arbetsuppgifter 2006 - 2007 (pdf)
Arbetsplan 2006 - 2007 (pdf)